Saugaus deginimo taisyklės

SAUGAUS DEGINIMO TAISYKLĖS

Siekiant saugiai džiaugtis degančia žvake būtina laikytis žvakių deginimo taisyklių:

  • Visuomet prižiūrėkite degančią žvakę.
  • Nestatykite degančios žvakės ant arba arti greitai užsiliepsnojančių daiktų.
  • Laikykite žvakę vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
  • Deginkite žvakę ant stabilios, atsparios karščiui ir liepsnai žvakidės.
  • Prieš uždegant žvakę, pakirpkite dagtį iki 1cm. Jei dagtis ilgesnė, žvakė dega didesne liepsna bei rūksta. Jei dagtis trumpesnė, patariame truputį nupilti skystą vašką.
  • Jei uždegus žvakę, ugnis silpna, patariama nupilti ištirpusį vašką.
  • Statykite kelias žvakes ~ 20 cm viena nuo kitos.
  • Įsitikinkite, kad vietoje, kurioje deginate žvakę nėra skersvėjo.
  • Visuomet užgesinkite žvakę išeidami iš patalpos.
  • Siekiant užgesinti žvakę naudokite tik specialų gaubtuvėlį, skirtą užgesinti žvakėms. Niekada žvakės nepūskite.